अबब! तब्बल सहा तास विमान खोळंबले, शेजारच्या प्रवाशाच्या गर्लफ्रेंडचा मेसेज पाहून महिलेची बोंबाबोंब, नेमकं काय घडलं?

Tv 9 | 1 month ago | 15-08-2022 | 05:05 pm

अबब! तब्बल सहा तास विमान खोळंबले, शेजारच्या प्रवाशाच्या गर्लफ्रेंडचा मेसेज पाहून महिलेची बोंबाबोंब, नेमकं काय घडलं?

Google Follow Image