Ajit Pawar : शरद पवार काल म्हणाले, अजितला बाहेरच्या राज्यातील माहिती नाही; अजितदादा म्हणतात, माझी लायकी नाही!

Tv 9 | 20 hours ago | 24-06-2022 | 05:05 pm

Ajit Pawar : शरद पवार काल म्हणाले, अजितला बाहेरच्या राज्यातील माहिती नाही; अजितदादा म्हणतात, माझी लायकी नाही!

Google Follow Image