Mumbai Wadia Hospital Fire : मुंबईच्या वाडिया रुग्णालयातील ऑपरेशन थिएटरला आग, अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या दाखल, आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु

Tv 9 | 1 week ago | 05-08-2022 | 10:05 pm

Mumbai Wadia Hospital Fire : मुंबईच्या वाडिया रुग्णालयातील ऑपरेशन थिएटरला आग, अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या दाखल, आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु

Google Follow Image