Nitin Deshmukh : नितीन देशमुख पाठवले गेले की पळून आले? शिंदे गट म्हणतो, चार्टर्ड विमानानं पाठवलं, फोटोसह पुरावा

Tv 9 | 4 days ago | 23-06-2022 | 05:05 pm

Nitin Deshmukh : नितीन देशमुख पाठवले गेले की पळून आले? शिंदे गट म्हणतो, चार्टर्ड विमानानं पाठवलं, फोटोसह पुरावा

Google Follow Image