Ramdas Athawale : अजून सरकारचा नाही पत्ता पण आठवलेंना आत्तापासून हवा मंत्र्याचा भत्ता, 170 आमदार महायुतीसोबत असल्याचाही दावा

Tv 9 | 5 days ago | 23-06-2022 | 10:05 pm

Ramdas Athawale : अजून सरकारचा नाही पत्ता पण आठवलेंना आत्तापासून हवा मंत्र्याचा भत्ता, 170 आमदार महायुतीसोबत असल्याचाही दावा

Google Follow Image