Video : 'पक्ष फोडून सत्ता मिळत असेल, तर अशा सत्तेला मी चिमट्यानेही स्पर्श करणार नाही'

Tv 9 | 2 days ago | 23-06-2022 | 08:05 am

Video : 'पक्ष फोडून सत्ता मिळत असेल, तर अशा सत्तेला मी चिमट्यानेही स्पर्श करणार नाही'

Google Follow Image